Kuntavaalit 2021

Pitkäaikainen ja monipuolinen kokemukseni on edelleen  käytettävissä. Minulle tärkeitä asioita ovat ihmisten hyvinvointi, niin töissä, vapaa-ajalla kuin arjessa muutenkin.

On tärkeää, että huolehdimme lapsiperheiden ja senioreiden asioista ja voimme samalla panostaa koko kansalaisyhteiskunnan kehitykseen. Meidän on tuettava myös työikäisiä ihmisiä urakehityksessään. Nyt ei ole oikea aika leikata koulutujsen tukemisesta, sillä heikon työllisyystilanteen vuoksi yhä useampi joutuu miettimään alan vaihtoa ja uudelleen kouluttautumista.