VPK-toiminta on tarpeellista – jopa välttämätöntä

VPK

Lukuisissa kunnissa Pirkanmaalla on VPK-toimintaa, joka mahdollistaa mielenkiintoisen harrastuksen ja vapaa-ajantoiminnan suurelle joukolle lapsia, nuoria ja aikuisia.  VPK tulee sanoista vapaaehtoinen palokunta ja vapaapalokunta, mutta nykyisin käytetään pääasiassa kirjainyhdistelmää VPK. Lempäälässä näitä on kolme: Lempäälän VPK, Nurmen VPK ja Sääksjärven VPK. Jokaisella on sopimus yhteistyöstä ja hälytyskorvauksista Pirkanmaan hyvinvointialueen Pelastuslaitoksen kanssa. Usein puhutaankin sopimuspalokunnista, joita Pirkanmaalla on 47. Valtakunnallisesti toimintaa johtaa, ohjaa ja valvoo sisäministeriö, joka vastaa myös sopimuspalokuntia koskevan lainsäädännön valmistelusta. Ministeriön tavoitteena on turvallinen ja kriisinkestävä Suomi.

Lapset ja nuoret saavat usein ensi kosketuksensa VPK-toimintaan kouluilla, erilaisissa tapahtumissa ja messuilla, joilla palokuntien kalustoa on nähtävänä. Kalustoon tutustuminen on houkuttelevaa ja kiinnostavaa. Näissä tapahtumissa voi syntyä innostus hakeutua palokuntaharrastuksen pariin. Jos lapsen omat vanhemmat ovat mukana palokuntatoiminnassa, niin innostus voi siirtyä isältä tai äidiltä. Koska nuorille on tarjolla monia harrastusvaihtoehtoja, niin nuorten kiinnostuksen kasvamiseksi ja säilyttämiseksi tehdään paljon suunnitelmia ja luodaan kiinnostavia harjoittelumahdollisuuksia.  Myös palokunnan tiloilla voi olla ratkaiseva merkitys, mutta yhtä suuri merkitys on hyvillä ohjaajilla ja kiinnostavilla harjoituksilla.

Minulla oli mahdollisuus olla mukana, kun hyvinvointialuevaltuuston sd-ryhmälle esiteltiin Kangasalan VPK:n toimitiloja ja toimintaa 11.2.2023. Vierailulla oli helppo havaita, että sopimuspalokuntina toimivat VPK:t ovat tärkeä osa pirkanmaalaisten palveluverkkoa, kun hätätilanne sattuu.  Hälytystehtävät koordinoidaan hätäkeskuslaitoksen avulla, jotta pelastuslaitokselle ja sopimuspalokunnille ei tule päällekkäisiä tehtäviä. Sopimuskorvauksilla varmistetaan, että sopimuspalokunnilla on toimintamahdollisuudet tuottaa tarvittavia palveluja sijaintikuntiensa alueella.

Hyvinvointialueen näkökulmasta voi todeta, että VPK- ja sopimuspalokuntatoiminta varmistaa, että pelastustoiminnan resurssit ovat riittävät. Yhdessä toimien turvataan asukkaille hyvä palvelutaso, josta ei voida tinkiä. Lapset ja nuoret sanovat helposti, ”tylsää”, jos homma ei houkuttele ja lakkaa kiinnostamasta. Siksi VPK:t toteuttavat erilaisia harjoituksia ja koulutuksia, jotka soveltuvat eri ikäisille. Osalle nuorista palokuntatoiminnan kautta löytyy jopa ammattiin johtava reitti, joten toimintaa kannattaa omalle lapselle tai nuorelle tarjota vaikkapa kokeiltavaksi. Rohkeasti vain tutustumaan taitoja kartuttavaan toimintaan. VPK:sta voi avautua väylä opiskelujen suunnalle tai mahdollisuus pitkäaikaiseen, vapaaehtoisuuteen perustuvaan toimintaan. Lisää tietoa antavat kunnissa toimivat VPK:t.

Tuula Petäkoski-Hult, aluevaltuutettu Pirkanmaan hyvinvointialueella sekä Konserni- ja toimitilajaoston jäsen

Julkaistu Lempäälän-Vesilahden Sanomissa 15.2.2023