Tekijänoikeudet tutuksi

Olavinlinnan musta pässi -veistos

Tekijän oikeudet teoksiinsa eivät ole yleisesti tunnettuja oikeuksia. Viimeisen parin vuoden aikana olen saanut osallistua keskusteluihin, joissa on ehdotettu taiteilijan tekemän teoksen muuttamista ehdottajan mielestä parempaan suuntaan. Keskustelussa esiin tuotu näkemys tekijänoikeuksista kaikui kuuroille korville ja muuttamisehdotusta päätettiin selvittää. Onneksi selvittäjä otti yhteyttä tekijään ja asia ei edennyt pidemmälle.

Toisessa tapauksessa puistossa olevaan veistokseen haluttiin kiinnittää muistolaatta, mutta ennen kiinnittämistä selvitettiin taiteilijan näkemys laatan kiinnittämisestä. Tässä tapauksessa lupa saatiin ja niin ehdotus voitiin toteuttaa. Mutta miten on, jos joku poistaa taiteilijan luvalla teokseen kiinnitetyn lisäosan? Tällöinhän taiteilijan luvalla aikaan saatu kokonaisuus muuttuu uudelleen. Lisäksi jäljet veistoksessa saavat aikaan ihmettelyä, mikä tästä puuttuu?

Tekijänoikeuslain mukaan todetaan seuraavasti: ”Teoksen muuttamiseen, esimerkiksi käännöksen tai muunnelman tekemiseen, tarvitaan alkuperäisen tekijän lupa. Tekijällä on yksinoikeus määrätä teoksesta muuttamattomana ja muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa tai toista tekotapaa käyttäen.”

Euroopan unionin alueella tekijänoikeuden suoja-aika on 70 vuotta tekijän kuolemasta. Jos tekijöitä on useampia, niin suoja-aika on 70 vuotta viimeksi elossa olleen tekijän kuolemasta. Tekijänoikeus suojaa oikeutta vaatia tekijyyden tunnustamista ja antaa oikeuden vastustaa teoksen muuttamista.

Mikäli tekijänoikeudet kiinnostavat ja olet ehkä itsekin tehnyt jotain, josta sinulla on tekijänoikeudet, niin kannattaa tutustua tekijän oikeuksia tukevaan lainsäädäntöön.

Mikäli kenellä tahansa taideteoksen omistavalla henkilöllä, yhteisöllä, yrityksellä tai kunnalla on ajatuksia taulun, tekstin, veistoksen yms. muuttamisesta, niin kannattaa perehtyä tekijänoikeuksia koskeviin lakeihin ja sääntöihin, jotta ei tule tehtyä vahinkoa tai virhettä.