Kuntavaaliteemani kesällä 2021. Kiitos kaikille äänestäjille. Vaalitavoitteiden toteutumista kannattaa seurata.

 • Palveluiden tulee olla lähellä: Lempäälän sosiaali- ja terveyspalvelut on pidettävä kunnossa ja niitä tulee olla riittävästi. Tästä on huolehdittava Sote-uudistuksen jälkeenkin.
 • Ikäihmisten ja vanhusten fyysistä toimintakykyä tuettava: Toimintakyvyn palauttamiseksi koronan jälkeen on kehitettävä myös uusia liikunta- ja harjoitusmuotoja. Uimahallin toteutuminen lisää kuntoiluvaihtoehtoja.
 • Vanhusten palveluissa tulee olla riittävästi henkilöstöä: Digitaalisten palvelujen tulee olla saavutettavia ja esteettömiä, mutta ne eivät saa olla ainoa tapa saada palveluja. Tarjolla oltava myös erilaisia asumisen vaihtoehtoja.
 • Lasten ja nuorten kokemia arjen haasteita helpotettava: Koulujen opetusjärjestelyissä tulee vielä paremmin ottaa huomioon yksilölliset oppimisen tavat – toiset ovat tekijöitä ja toiset lukijoita. Nuoret tarvitsevat apua turvallisilta aikuisilta ja asiantuntijoilta. Jokaisella nuorella pitäisi olla luotettavia kavereita.
 • Tavoitteena esteetön kunta: Asuin- ja toimintaympäristöjen sekä virkistys- ja harrastustilojen esteettömyyttä ja turvallisuutta on edistettävä hyvällä kaavoituksella.
 • Kouluhyvinvointiin panostettava: Koulujen ja varhaiskasvatuksen (päiväkodit) tilojen tulee olla terveellisiä ja turvallisia. Henkilöstöä tulee olla riittävästi erityistä tukea tarvitseville lapsille. Työntekijöiden jaksamiseen kiinnitettävä huomiota.
 • Toimiva yritysyhteistyö: Kunnassa on oltava tarjolla yrityksille riittävästi sijoittumisvaihtoehtoja. Yritysilmapiiri on pidettävä hyvällä tasolla.
 • Vapaa-ajan toiminnot turvattava: Liikunta-, harrastus- ja kulttuuritoimintaa tehtävä yhteistyössä yhdistysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kirjastojen määrää ei saa vähentää. Kirjastoauton kehittäminen monipalveluautoksi.
 • Tiet ja raiteet ovat Lempäälän valtti: Edistetään uusien junaseisakkeiden rakentumista Lempäälän ja Tampereen välille. Huolehditaan hyvistä bussiyhteyksistä.
 • Kunnan taloudesta huolehdittava: Rahojen on riitettävä palveluihin ja tarpeelliseen rakentamiseen.
 • Ympäristövastuu on meillä kaikilla: Ympäristö- ja terveysvaikutukset on otettava huomioon kunnan toiminnassa.