Pirkanmaan hyvinvointialueen vaaliasiaa

  • vaalit olivat alkuvuodesta 2022 ja työ aluevaltuustossa käynnistyi maaliskuussa.

Hyvinvoiva Pirkanmaan maakunta on kaikkien yhteinen etu. Hyvinvointi edellyttää yhteistyötä.

  • Pirkanmaalle tulee saada hyvät palvelut, joita kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa
  • Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluihin tulee päästä ja niitä tulee saada nopeasti ja luotettavasti
  • Palveluiden tulee olla lähellä ja helposti tavoitettavissa
  • Henkilöstöä tulee olla riittävästi: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkein voimavara, jolla palvelut tuotetaan.
  • Digitaalisten palvelujen tulee olla saavutettavia ja esteettömiä, mutta ne eivät saa olla ainoa tapa saada palveluja
  • Pelastuspalveluiden tulee olla kattavat ja nopeasti saatavissa koko hyvinvointialueella.